Facebook
RSS

Pemergian Abu Bakar ash-Shiddiq

-
Hamiduddin Ismail

Tulisan khat Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallhau'anhu di Hagia SophiaDengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang     Al-Hafiz Ibnu Kathir berkata: " Abu Bakar ash-Shiddiq meninggal pada hari Isnin di malam hari, ada yang mengatakan bahawa Abu Bakar meninggal setelah Maghrib (malam Selasa) dan dikebumikan pada malam itu juga iaitu tepatnya 8 hari sebelum berakhirnya bulan Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah, setelah beliau mengalami sakit selama 15 hari. Pada waktu itu Umar menggantikan posisinya sebagai imam kaum muslimin dalam solat. Ketika sakit beliau menuliskan wasiatnya agar tampuk pemerintahan kelak diberikan kepada Umar bin al-Khattab dan yang menjadi juru tulis waktu itu adalah Usman bin Affan. Setelah surat selesai ditulis, maka segera dibacakan kepada segenap kaum muslimin, dan mereka menerimanya dengan segala kepatuhan dan ketundukan."

      Tempoh beliau menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan, dan beliau meninggal pada usia 63 tahun sama dengan usia Nabi S.A.W.. Akhirnya Allah mengumpulkan jasad mereka dalam satu tanah, sebagaimana Allah mengumpulkan mereka dalam kehidupan.

     Sebelum meninggal beliau telah mewasiatkan agar seperlima dari hartanya disedekahkan sambil berkata, "Aku akan menyedekahkan hartaku sejumlah yang Allah ambil dari harta fai' kaum muslimin."

     Ketika beliau dalam keadaan nazak, ada yang berkata kepadanya, " Mahukah anda jika kami carikan seorang doktor? " . Maka dengan spontan dia menjawab, " Dia telah melihatku (maksudnya Allah) dan Dia berkata, " Sesungguhnya Aku akan berbuat apa-apa yang Ku kehendaki."

     Disebutkan bahawa sebab beliau jatuh sakit dan meninggal ialah beliau dan al-Harits - seorang doktor yang masyhur - pernah memakan khazirah yang dihadiahkan kepada Abu Bakar, maka setelah memakan daging itu berkata al-Harits, "Angkatlah tangan anda wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah sesungguhnya daging ini telah beracun", maka Abu Bakar segera mengangkat tangannya, sejak itu keduanya selalu merasa sakit hingga akhirnya keduanya meninggal satu tahun kemudian.

     Riwayat lain ada yang mengatakan bahawa sebab meninggalnya beliau kerana mandi pada waktu malam pada musim sejuk yang bersangatan, yang membuat beliau demam lalu meninggal disebabkan itu.

Dalam keadaan sakit beliau melantunkan sebuah bait syair,

          Engkau selalu memberikan khabar duka cita atas kematian kekasihmu 
          Hingga kini engkaulah yang akan merasakan kematian itu 
          Banyak orang memiliki cita-cita 
          Namun kematian jualah yang menghadang segalanya

Ketika sakaratul maut petanda ajal yang akan menjemputnya datang, puterinya 'Aisyah -Ummul Mukminin- membacakan sebuah bait syair,

           Sesungguhnya tidak guna kekayaan bagi seseorang 
               Ketika dada terasa sempit dan susah bernafas

Mendengar itu beliau memandang kepada 'Aisyah radhiyallahu'anha seolah-olah marah dan berkata, "Jangan katakan demikian wahai Ummul Mukminin, namun katakan,"Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kaum selalu lari daripadanya. " (Surah Qaf:19)

     Di antara wasiat beliau kepada 'Aisyah, "Aku tidak meninggalkan harta untuk kalian kecuali haiwan yang sedang hamil, serta budak yang selalu membantu kita untuk membuat pedang kaum muslimin, kerana itu jika aku meninggal tolong berikan seluruhnya kepada Umar ". Ketika 'Aisyah menunaikan wasiat itu kepada Umar maka Umar berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Bakar, sesungguhnya dia telah membuat kesulitan (untuk mengikutinya) bagi orang-orang yang menjadi khalifah setelahnya."

    Ketika Salman al-Farisi datang menjenguknya, Salman berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah S.A.W. berikan aku wasiat sebab kulihat engkau tidak akan dapat lagi melakukannya setelah hari ini." Maka Abu Bakar menjawab, " Wahai Salman, pasti akan terjadi penaklukan (negeri-negeri kafir) tapi aku tidak pernah mengetahui apa-apa yang engkau peroleh dari bahagianmu kecuali apa-apa yang dapat engkau makan dan engkau masukkan ke dalm perutmu, atau apa-apa yang dapat kau kenakan di atas punggungmu(pakaianmu) dan ketahuilah sesungguhnya barangsiapa yang dapat mengerjakan solat lima waktu, maka dia telah berada dalam lindungan Allah pada pagi hari mahupun petang harinya, dan jangan sampai engkau membunuh seorang ahli zimmah, maka kelak Allah akan menuntutmu di hari kiamat dan mencampakkan dirimu dalam keadaan tersungkur dengan wajahmu ke dalam neraka." 


                            Sememangnya untuk bersabar itu sesuatu yang sukar, tetapi lebih teruk lagi untuk mensiakan ganjaran bagi kesabaran itu. - Abu Bakar R.A.


     Ibn Saad menyebutkan dengan sanadnya dari al-Qasim bin Muhammad dia berkata, " Abu Bakar dikafankan dalam dua kain, kain yang berwarna putih, dan satu lagi berwarna lain", beliau berpesan, "Sesungguhnya orang yang masih hidup lebih memerlukan kain dari orang yang telah mati, sebab kain kafan hanyalah menutup apa-apa yang akan keluar dari hidung mahupun mulutnya."

     Beliau dimakamkan bersama Rasulullah S.A.W. dalam kamar ('Aisyah) dan beliau disolatkan oleh Umar bin al-Khattab radhiyallahu'anhu.

     Beliaulah yang pertama kali diangkat Rasulullah S.A.W. sebagai amir dalam pelaksanaan ibadah haji pertama dalam Islam iaitu pada tahun 9 Hijrah, dan pada tahun berikutnya Rasulullah S.A.W. baru melaksanakan ibadah haji Wada'. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau memerintahkan Umar untuk menjadi amir haji pada tahun 11Hijrah, dan tahun berikutnya barulah beliau berangkat mengerjakan haji.

(Lihat Ibn Kathir, Terjemahan al-Bidayah Wa an-Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin, m/s 28, Jakarta: Darul Haq )

One Response so far.

  1. Dewi Aja says:

    Perkenalkan, saya dari tim kumpulbagi. Saya ingin tau, apakah kiranya anda berencana untuk mengoleksi files menggunakan hosting yang baru?
    Jika ya, silahkan kunjungi website ini www.kumpulbagi.com untuk info selengkapnya.

    Di sana anda bisa dengan bebas share dan mendowload foto-foto keluarga dan trip, music, video, filem dll dalam jumlah dan waktu yang tidak terbatas, setelah registrasi terlebih dahulu. Gratis :)

Leave a Reply

    GEMAR DIBACA